Mötet med barnet blir unikt då vi alltid utgår ifrån barnet, dess behov och dess vilja. Med det som grund improviseras interaktionen fram, där clownerna blir ett instrument för barnet att uttrycka sig. Lek, musik, sång, fantasi och drama är verktyg som vi använder oss av i detta. Clownteamet får rapport på morgonen innan de träffar barnen, och får på detta sätt nödvändig information om hur barnen mår, samt blir en del i vårdteamet. Vi har givetvis samma tystnadsplikt som övrig vårdpersonal.

Ibland kan det räcka med att få slänga ut ett par clowner för att få känna lite makt i en situation där du som barn annars är maktlös.