En Barnlig Musikal – Kollageföreställning med efterföljande workshop

En Barnlig Musikal vill undersöka barns rättigheter i sjukhusmiljön utifrån olika perspektiv och olika roller. Musikalen är skriven av oss i Clownetterna och bygger på FN:s Barnkonvention som från och med år 2020 blir svensk lag. Musikalen är även inspirerad av våra egna erfarenheter från möten med barn i olika situationer och miljöer. Syftet är att öka medvetenheten om Barnkonventionen och ge möjlighet för reflektion och diskussion kring hur vi möter barn i sjukhusmiljön.

Den efterföljande workshopen bygger på deltagarnas reflektioner och aktuella situation. Vi utgår från Barnkonventionens 4 huvudprinciper och lyfter tillsammans svårigheter och möjligheter i arbetet tillsammans med barnen.

En Barnlig Musikal togs fram år 2018 som del i projektet En helt ny värld finansierat av Arvsfonden och sedan dess har den satts upp regelbundet med vårdpersonal som primär målgrupp. Vill du veta mer samt diskutera omfång och få ett offertförslag? Kontakta oss på info@clownetterna.se!

Projekteater – Att göra teater med ungdomar

Projekteater har som syfte att använda dramaövningar och teaterproduktion som verktyg för att få ungdomar att prata och uttrycka åsikter om viktiga frågor relaterade till integration, utanförskap, jämlikhet och jämställdhet.

Projekteater vänder sig till ungdomsgrupper i skola eller i kvällsverksamhet och metoden är att presentera drama- och teaterövningar blockvis parallellt med olika diskussionsteman. Blockens antal och storlek är anpassningsbara utifrån förutbestämt tidsspann, allt ifrån en dag till fortlöpande kvällsträffar under en hel termin. Exempel på block är fysisk teater, röst, improvisation, manusbearbetning och scenprojekt. Diskussionsteman är relaterade till viktiga huvudfrågor som t.ex. integration och jämlikhet och kan spänna mellan allt från att prata om kärlek till att diskutera mobbning. Utöver block och tematiska indelningar läggs ett kontinuerligt fokus på att skapa en trygg miljö genom att aktivt arbeta med gruppdynamik. Det ska vara kul att komma och vara med och ungdomarna ska få känna sig hörda samt att de aktivt får bidra till att förmedla ett budskap.

Projektteater togs fram år 2019 som del i projektet En helt ny värld finansierat av Arvsfonden. Låter det här konceptet intressant för dig som arbetar med ungdomar i skola, fritidsverksamhet eller andra sammanhang som t.ex. idrottsföreningar? Vill du veta mer samt diskutera omfång och få ett offertförslag? Kontakta oss på info@clownetterna.se!