Skräddarsydda Föredrag och Föreställningar

Vi kommer gärna och berättar om vår verksamhet! Med FN:s Barnkonvention och ett kreativt möjlighetstänkande som utgångspunkt skräddarsyr vi föredrag och föreställningar utifrån målgrupp och fokusområde. Ta kontakt med oss via info@clownetterna.se för att ta reda på mer!