Author Archives : Clownetterna


Nytt Arvsfondsprojekt

Clownetterna har sökt och beviljats Projektet ” En Helt Ny Värld”, ett Arvsfondsprojekt start augusti 2016. Ett integrationsprojekt med Barnkonventionen som grund där barnen och ungdomarna visar vägen till förståelse och respekt och skapar nya vägar till samförstånd genom barns unika förmåga till lek och kreativitet!  

Arvsfonden och clownetterna

Barnrättsdagarna 2014

Clownetterna har seminarium under Barnrättsdagarna i Örebro 8 april 2014. Seminariet heter ” Att leva Barnkonventionen” . Hur gör vi barnkonventionen levande i vår vardag ? Ett tillfälle att få smakprov på våra utbildningar i barnkonventionen för vårdpersonal, personal som arbetar med barn och unga samt för föräldrar och blivande föräldrar.


Doktor Musik, Doris och Vimsan

Under 2014 besöker sjukhusclownerna barnklinikens alla avdelningar samt andra avdelningar där barn vårdas, tre dagar per vecka. De gör också hembesök, i speciella fall. TACK alla sponsorer och bidragsgivare som gör detta möjligt!