Monthly Archives: January 2014


Doktor Musik, Doris och Vimsan

Under 2014 besöker sjukhusclownerna barnklinikens alla avdelningar samt andra avdelningar där barn vårdas, tre dagar per vecka. De gör också hembesök, i speciella fall. TACK alla sponsorer och bidragsgivare som gör detta möjligt!