Yearly Archives: 2014


Barnrättsdagarna 2014

Clownetterna har seminarium under Barnrättsdagarna i Örebro 8 april 2014. Seminariet heter ” Att leva Barnkonventionen” . Hur gör vi barnkonventionen levande i vår vardag ? Ett tillfälle att få smakprov på våra utbildningar i barnkonventionen för vårdpersonal, personal som arbetar med barn och unga samt för föräldrar och blivande föräldrar.


Doktor Musik, Doris och Vimsan

Under 2014 besöker sjukhusclownerna barnklinikens alla avdelningar samt andra avdelningar där barn vårdas, tre dagar per vecka. De gör också hembesök, i speciella fall. TACK alla sponsorer och bidragsgivare som gör detta möjligt!