Sjukhusclowner Västerås

Clownetterna arbetar som sjukhusclowner, med syfte att underlätta för barn och unga då de är på sjukhus.

Doktor Musik: Pia Degréus, musiker, samtalsterapeut. artist.
Doris: Sussie Nordtröm , artist, musiker, pedagog.
Lillasyster: Lina Degrèus, psykolog, artist.
Krusbert: Kristian Elmeskog, artist, Lärarstuderande
Hopp-san: Jenny Carlsson, studerar fysik, teknik och matematik, artist
Hemling: Adam Bromée,artist,jonglör.

Verksamheten syftar till att:

Med FN:s konvention för barns rättigheter som grund, stärka barn och unga i sin identitet så att de blir trygga och synliga i sin sjukhusmiljö

Med kulturella metoder så som lek, musik, sång, fantasi, berättande och drama skapa möten som bejakar det friska hos sjuka barn och unga och på så vis möjliggöra bearbetning av deras upplevelser.

Vara ett komplement till en väl fungerande vård

Metod

Mötet med barnet blir unikt p.g.a att vi alltid utgår ifrån barnet, dess behov och dess vilja. Metoder väljs på grundval av detta. Lek, musik, sång, fantasi och drama är verktyg som clownteamet använder sig av. Clownerna använder sig själva som processinstrument i mötet med barnet.
Clownteamet får rapport på morgonen innan de träffar barnen. På detta sätt får man nödvändig information om hur barnen mår samt blir en del i vård teamet.
•   Clownteamet har samma tystnadsplikt som övrig vårdpersonal.

Framtid

•   Clownteamet ska fortsätta sitt arbete på barnkliniken. I dagsläget gör vi clownbesök på barnkliniken tre dagar per vecka. Regelbundenhet i besöken är viktig för att skapa trygghet i barnens sjukhusmiljö.
•   Kontinuerligt samarbete med vårdpersonalen
•   Kvalitets- och metodutveckling
•   Utveckling och fördjupning av vår metod, musik och drama